Avskrivet från: Kristianstadsbladet 21 december 1974

 

 

 

 

Rike Ramel fick inte se sitt verk färdigt.

Det tog 50 år att bygga Högeväg som nu är 150.

 

 

Tollarp.

År 1824 lades sista stenen till Högeväg. En magnifik uppfart till Maltesholm var klar efter nästan 50 års arbete. Hans Ramel, Rike Ramel kallad, fick sin önskan uppfylld. 

Han fick dock inte se mästerverket. Han dog 1799, 24 år efter det att arbetet sattes igång. I år är det 150 år sedan Högeväg blev färdig. 

Vägen står sig än i dag och blir väl utnyttjad. Byggnadsmonumentet vittnar om Hans Ramels framsynthet. Högeväg är 12 - 21 meter bred. 

Det är mått som står sig väl med de vägar som byggs nu.

 

Högeväg skär landsvägen mellan Ö.Sönnarslöv och V.Vram. Platsen där de båda vägarna korsas ligger högt ovanför åkrarna. 

Vägsträckningen upp mot Maltesholms slott utgörs av en väl avvägd uppförsbacke med mjuka linjer . De övriga sträckningarna lutar långt och jämt nedåt.

Under vägkorset har vackra välvda brovalv byggts. Det har f.ö. också gjorts på flera andra ställen under Högeväg. Vattnet har fått egna vägar.

 

Minnesstenar

I vägkorsningens hörn har fyra stenar rests till minnet av bygget.

En av dem berättar: “Vägen påbörjades 1775. Fullbordades 1824”

En annan: “Är 2223 alnar lång. 20 A 35 bred”

Den senare talar om att vägen är 1 333 meter lång, i vårt mått, och 12 - 21 meter bred.

 

Den tredje stenen säger “Har 102 277 Cub Aln. Sten Mur. 104 588 d:o Fyllning”

Enorma mängder sten och fyllning har således använts. Över 100 000 kubikalnar.

 

Mästare för arbetet

Den fjärde stenen förtäljer: “Jöns Andersson från Borrestad var Mästare För Arbetet”

Denne man var skräddare innan han blev vägbyggare och projekterade vägen.

 

I de snart 200 år gamla avlöningsrullorna kallas han för stenläggare. Han hade daglön. Den uppgick till 16 av den tidens myntslag.

Till sin hjälp och närmaste medarbetare hade han stenbäraren J.Johansson. Denne hade visst i betalning per Aln sten, per skott som han sköt, visst för han brände och klöv sten.

 

Varje minnessten skuggades förr av två mäktiga Balsampopplar. Men dessa åtta träd har för länge sedan stupat av ålderdom.

I en beskrivning över Maltesholm från mitten av 1800-talet omnämns vägkorset med några ord: 

Slutligen hunnen till en korsväg, vars genomskärning formats till en rund plan med stensäten, ser man en väg, som genom

bokskogar går sakta stigande uppför berget, och man har för sig Hans Ramels berömda väganläggning, vilken förer upp till Maltesholm ....
 

I väganläggningen, i muren utmed vägen Sönnarslöv - V.Vram, finns en sten. I den har ett hål borrats.

Godsets rättare satte munnen till hålet och blåste hårt när dagens arbete skulle börjas eller slutas.

Denna signalanordning gav då ifrån sig ett genomträngande ljud. Ett ljud som än idag kan fås fram genom hålet i stenen.

 

Jöns Andersson och J.Johansson var de enda fast anställda vid byggandet av Högeväg. Den övriga arbetskraften bestod av torpare och arrendatorer som gjorde dagsverken.

Dessa forslade de stora stenblock som J.Johansson sprängt på intilliggande åkrar till vägen. De väldiga stenarna transporterades på släp eller på låga tvåhjuliga kärror.

Troligtvis har fyllning körts på och bildat början till en vägbana. På ömse sidor om denna har stenarna lagts i det ena varvet efter det andra. Ett finarbete som Jöns Andersson gjorde.

 

Under hela byggnadstiden gick trafiken från och till Maltesholm över Högeväg. Vägen byggdes upp i skikt efter skikt och blev så småningom hög. 

På sina ställen är höjden uppåt sex meter.

Arbetet fortskred. Högeväg, ett monument över Hans Ramels idéer, närmades sin fullbordan. Gråstenen staplades högre och högre, ja, slutligen ett stycke ovanför vägens nivå. 

Ett dåtidens skyddsräcke bildades. På vägens övre del sattes träd och härigenom bildades två körbanor.

 

Stenläggaren Jöns Andersson gick i pension 1821 i november. Han fick då tre tunnor råg, tre tunnor korn och två tunnor potatis att reda sig på. 

Hans arbete togs över av Bodel Nilsson. Under dennes ledning slutfördes byggandet av Högeväg 1824.

 

Ett monument, elegant och starkt, som bar genom bokskogen upp till Maltesholm stod färdigt visande att även med primitiva verktyg går det att skapa underverk.

 

FOTNOT. Ibland påstås det att Högeväg skulle byggts med hjälp av ryska krigsfångar. 

Dessa påstående är med allra största säkerhet osanna. 

Det är nämligen historiskt omöjligt, det fanns inga ryska krigsfångar här då.